دانستنی ها
وبلاگی برای تمامی سنین
درباره وبلاگ


با سلام خدمت عزیزانی که این وبلاگ را مورد بازدید قرار دادند. لازم به ذکر است که تمامی مطالب این وبلاگ متعلق به تیم دانستنیها است و استفاده از آن به شرط ذکر منبع مانعی ندارد. با تشکر!!!
مدیر وبلاگ:
احسان آخرت دوست

مدیر وبلاگ : آتنا آخرت دوست
نظرسنجی
بزرگترین دانشمند ایرانی از نظر شما؟


جمعه 31 خرداد 1392 :: نویسنده : مهدی حبیبی
اکثر شاگردان آی کی دو مخصوصاً در غرب علاقه دارند که در آن پیشرفت کنند، بدون اینکه خود را درگیرجنبه های روحی و اخلاقی آن کنند.  صرف نظر از اینکه این خصلت آی کی دو هم می تواند دلیل عمده جذب افراد باشد، آی کی دو پیوند مثبتی با فلسفة شرق خصوصاً ذن دارد و ذن، مرکزی را  در بدن برای تفکر و تقویت ذهن جایگاهی به نام تاندن را عرضه می کند(که تقریباً در نقطه‌ای به فاصلة ۴سانتیمتر زیر ناف قرار دارد). این مرکز که سایتن-نو-تن نام دارد، در آموزش آی کی دو به عنوان مرجع قدرت مورد تأکید واقع می شود و به این قدرت نامهای مختلفی داده‌اند از آن جمله میتوان از کی یا نیروی درونی نام برد. 

تفسیر رایجی که در غرب از این نیروی درونی یا کانون تمرکز می شود این است که توانایی کسب تنظیم بدن و تمرکز قدرت به صورت ارادی است. اما هم در مکتب اوشیبا و هم در مکتب یوشینکان شاگردان را از این قدرت آگاه می گردانند و برای پیشرفت آن تمرینهایی نظیر شل کردن دستها داده می شود. تکنیکهای ویژه تنفسی در حالت نشسته قسمت باطنی تمرینها هستند و این امر که جذبه عرفانی را به میزان فراوان رشد می دهند، حقیقت دارد. اینکه در غرب بر این نکته تأکید نمی شود تأسف آور است زیرا که این کار بخش لازم برای تمرین آی کی دو است. اگرچه باید اضافه کرد که تمامی مربیان به آن اندازه که باید در این زمینه اگاهی ندارند. آی کی دو ممکن است که تأثیرهای مهیج دیگرهنرهای رزمی را نداشته باشد ولی از ارزش بسیاری در نزد کارآموزان خود برخوردار است که عبارتند از: اول، وجود حرکات آهنگین و تناسب فیزیکی اندام که هر دو از اجزاء اساسی تمرین دفاع شخصی هستند. دوم، تقویت انضباط و طرز برخورد بدون خشونت در مقابل حریف. سوم، آی کی دو روش مؤثر پیچاندن، خم کردن و کشیدن مفاصل و دست و پا را آموزش می دهد و بنابراین آنها را قادر می سازد که انعطاف پذیر و نیرومند باشند و از کششهای صدمه زننده در امان بمانند. و بالاخره اینکه آی کی دو آگاهی از طرز قرار گرفتن و تنظیم خوب بدنی را افزایش می دهد و واکنشها، فرمانها و هماهنگی را بهبود می بخشد. هنرجو یاد میگیرد که از نیروی حریف استفاده کند و آن نیرو را به حیطة عمل خود آورد تا اعمال تهاجمی را خنثی کند و حمله کننده را در کنترل خویش قرار دهد. اجرای آی کی دو مستلزم مهارت قابل توجهی است: تکنیک صحیح باید به موقع و در زمان صحیح با نیروی کافی برای نایل شدن به هدف اجرا گردد. البته این نکته بدان معنی است که مقدار مشخصی از نیرو به طور صحیح به کار برده شود. وقتی که دو مرد در سطح مسابقات در حال تمرین روش مبارزة‌ آزاد هستند شخصی امکان موفقیت دارد که بتواند نیروی بالقوة‌ خود را در اجرای تکنیک به فعل تبدیل کند. این سخن بدان معنی نیست که این کار نشدنی است اما قاعدة کلی چنین است: اگر مقدار کافی نیرو مورد استفاده قرار گیرد،‌ هرقدر که ضریب مهارت بیشتر باشد نیروی کمتری جهت اجرای تکنیک لازم خواهد بود.

اصولاً اختلاف ناچیزی میان مکتبهای مختلف آی کی دو وجود دارد. در مکتب اوشیبا تأکید بیشتر بر ترکیب قدرت بدنی و روحی قرار دارد. در این مکتب مهم ترین منبع، کی یا قدرت درونی است. در ابتدا اوقات زیادی صرف به دست آوردن کی و پیشرفت آن می گردد. شاگردان اوشیبا یاد می گیرند که چگونه حرکات خود را با حریف هماهنگ کنند تا بتوانند نوعی گفت و شنود معنوی در حرکات را پدید آورند. شاگردان به خود نظم می دهند تا بتوانند در زمان مناسب واکنش نشان دهند،‌ نه اینکه حرکات آنان صورتی وحشیانه و غیرمؤثر داشته باشد. پس از تمرینات فراوان هنرجو درخواهد یافت که بدون متوسل شدن به قدرت خشن می تواند چند حریف را در کنترل خود درآورد. در حقیقت نیز هدف هنرجو باید انجام این امر بدون صدمه رساندن به حریف باشد. به گفته اوشیبا « بودو تمرینی نیست که هدف آن همانگونه که قبلاً بوده است شکست دادن حریف باشد بلکه تمرین عشق خداوند در درون خودمان است» این فلسفه پایه تمام مکاتب آی کی دو است. شاگردان روشهای یوشینکان یا شیودا، اگرچه تابع همان اصول فلسفی هستند ولی در نمود این فلسفه اختلاف اندکی از جنبه های اخلاقی و جسمی پیدا می کنند. در این روشها تأکید بر این است که با آموزش تکنیک صحیح با ملایمت می توان قدرت را کنترل کرد. آموزش بر اساس مجموعه ای از نمونه های خاص که ابتدا با تمرین استقرار صحیح آغاز می شود، استوار است. در این حالت بر طرز قرار گرفتن صحیح مرکز ثقل بدن و اجتناب از ماندن در خط حملة‌حریف تأکید می شود. همچنین تمرینات زیادی برای بهبود قابلیت انعطاف و قدرت مفاصل و دست و پا وجود دارد. بعد از این مرحله نیز کار با آموزش کنترل های اولیه مانند ایکاجو، نبکاجو، سانکاجو، یپنکاجو که همه در رابطه با مچ و عمل گرفتن حریف هستند، ادامه پیدا می کند. هریک از این کنترلها حالتهای بسیار مختلفی دارد که هنرجو به سرعت مجموعة گسترده ای از آنها را می آموزد. در مکتب شیودا در حدود یکصد و پنجاه تکنیک پایه معرفی می شوندکه بایستی پی در پی به تمرین آنها پرداخت. این تکنیکها در پایان هنرجو را قادر می سازند تا در بقیة تکنیکها که نزدیک به سه هزار فن هستند، استادی بیابد. به دلیل این عقیده که آی کی دو آموزشی ورای مغلوب ساختن و پیروزی است، در این مکتب مسابقه طرفدار ندارد و بر هماهنگی روحی تأکید می شود.

آی کی دو بیش از یک هنر رزمی است . موریهه اوشیبا همیشه به شاگردانش می گفت : شما فکر نکنید که من فقط به شما پیچاندن بازوی شخص یا از حرکت انداختن را یاد می دهم ، که اگر چنین فکری دارید سخت در اشتباهید . آی کی دو با مهمترین موضوعات حیات و زندگی در ارتباط است.

بسیاری از اصول آی کی دو در تمام جنبه های کاربرد وسیع دارند .آی کی دو فقط راجع به تکنیک های فیزیکی و رزمی صحبت نمی کند بلکه هنر خوب زندگی کردن در هماهنگی با دیگران و صلح با تمام دنیا را می آموزد . استاد به شاگردانش می گفت :

یک سلحشور عاقل و دانا به راحتی می تواند تمامی اجزاء و عناصرموجود در دوجهان را به کار گیرد و به درستی به اصول و پایه های هر چیزی برسد و آن را درک نماید . او می آموزد که چگونه فنون را به وسیله ای برای اخلاص ، خوبی و زیبائی تبدیل نمایید. یک سلحشور واقعی نمایش دهنده آرامشی عمیق و نمایانگر فردی نورانی و تصفیه شده است . مطالعه ودرک عمیق همیشه یکی از خصائل اصلی سنت سامورائی و سلحشوری بوده است. اما کمتر شخصیتی در هنر های رزمی پیش از موریهه اوشیبا بر اهمیت تداوم در مطالعه تاکید داشته است . او خود همیشه غرق در مطالعه آثار و نوشته های گوناگون و تفاسیر آنها بود و به شاگردانش نیز توصیه می کرد که خود را غرق در آثار کلاسیک شرق و غرب کنند . مطالعه و درک عمیق تشبیه شده است به تملک دانشی به ارزش دو جهان و موریهه همیشه از شاگردانش می خواست که تبدیل به مردان و زنانی با معرفت و دانش بشوند که با همه شاخه های علوم ، مثل فلسفه ، مذهب ، هنر ، موسیقی، ادبیات ، کشاورزی ، فیزیک ، ریاضی آشنا هستند. خداوند متعال نیز انسان را به چند بعدی بودن تشویق کرده است. از موریهه اغلب به عنوان مذهبی ترین فرد ژاپنی نام می برند . موریهه می گفت :

تک تک انسان ها می توانند نمادی از خداوند باشند و اینکه تمامی انسان ها قابلیت بودا شدن دارند . آی کی دو یک مذهب نیست اما تمرین وممارست به روی اصول آن ما را کمک می کند تا اصول هر مذهب را و فلسفه ای را بطور کامل درک کنیم . موریهه آی کی دو را به نوعی از یوگا تشبیه نموده که دنیای معنوی ، داخلی و خارجی هستی را به هم ارتباط می دهد .

 • · احترام و تعظیم رسمی در آی کی دو که در شروع و پایان یک کلاس انجام می شود نمایانگر خضوع و احترام و سپاس است . ما خضوعانه به طرف زمین تعظیم کرده ، و دست ها را به صورت یک مثلث در جلویمان قرار می دهیم ، تا احتراممان را نسبت به سنت  و یکدیگر نشان دهیم ، و در این میان قلبهایمان می بایست آکنده از سپاس باشد برای فرصتی که دست یافته تا تمرین کنیم . این نظم یک آی کی دو کا را کمک می کند تا در شرایط ذهنی صحیح برای تمرین قرار گیرد . یک تعظیم می تواند یک تکنیک در آی کی دو باشد ، همچنان که نشان داده شده است. زمانی که اوکه به طرفمان می دود تا یک حمله را آغاز کند ما می توانیم بر او با یک تعظیم خوش آمد گوئی کنیم . تعداد زیادی از نرمش های آی کی دو دارای کاربردی عملی و تکنیکی هستند .

روزی یک رزمی کار رقیب با نقشه قبلی برای حمله به موریهه اوشیبا از کوبوکان دیدن نمود و قصد داشت زمانی که موریهه تعظیم می کند به وی حمله ور شود . تمام هنرجویان موریهه متعجب شدند وقتی دیدند استادشان که خود مبادی آداب بود از تعظیم کردن به آن فرد غریبه خودداری نمود . ملاقات کننده مدتی در همان حالت احترام باقی ماند تا بالاخره استاد جواب احترام او را داد . او اقرار کرد که نقشه ای داشت که به محض اینکه استاد جواب تعظیم را بدهد به استاد هجوم خواهد برد ولی استاد اصلا تکان نخورد و آن فرد متوجه شد که استاد ذهن اورا خوانده و بر او غلبه نموده است.  فرد مورد بحث پائین ماند تا معذرت خواهی نماید و آن وقت مجددا موریهه فکرش خواند و جواب تعظیمش را داد تا اعلام بخشش کند . آنجا بود که فرد اعلام کرد که موریهه یک استاد واقعی است .

 • · آی کی معنای یکی شدن جسم و روح را می دهد حالتی از یکی شدن و اعتدال. آی کی همچنین نمایانگر قدرت مطلق و بی بدیل طبیعت است . آی کی میتواند نسیمی بسیار ملایم باشد که برگ درختان را نوازش می کند و صدائی آرام از آن بوجود می آورد ، و یا بادی قوی و لجام گسیخته باشد که با شاخه های بزرگ برخورد می کند . “دو” نیز به معنای راه مشخص و معین آی کی دو تمرین حقیقی فیزیکی و معنوی تکنیک ها، و به معنی کلی – راه – کاربرد اصول آی کی در جهان به صورت کلان است.
 • · بدنهای اوکه و ناگه در تکنیک آی کی دو توسط کی به جریان می افتد کی نیروی زندگی در جهان است که عاملی موثر و کاری در خلقت است. قدرت در جایی شکل می گیرد که نیروی کی یک نفر متمرکز شده است. سردرگمی و بی رحمی زمانی بوجود می آید که نیروی کی به رکود و جمود برسد. تمرین آی کی دو این نیروی حیاتی را به کار انداخته و یاری می دهد. بدین صورت که هنرجویان را کمک می کند تا نیروی کی خویش را متمرکز کرده و آن را در داخل بدنشان به جریان بیندازند و سپس این نیرو را به تمام تکنیک هایشان داخل کرده و توسعه دهند. همچنین وقتی نیروی کی یک نفر به درستی و صحت به جریان بیفتد او فردی سالم و پر از نیرو و زندگی خواهد بود. جریان نیروی کی در تکنیک های آی کی دو بیشتر به صورت دایره ای آرایش یافته و متمرکز از ناحیه شکمی شروع می شود و همچنین برای اوکه این مسئله بسیار مهم است تا جریان انرژی را دنبال کند بدین وسیله یک جریان طبیعی آی کی بوجود آمده است. معنی دیگر کی معنویت یا حالتی از ذهن و فکر است که به روشنی به معنویت رسیده یا خواهد رسید. جنبه دیگر کی، کی آی است که فریاد زندگانی است یک کی آی خوب، شبیه گریه یک کودک تازه به دنیا آمده است و زندگی طولانی مترادف است با نفس طولانی. کی آی استاد بزرگ به طور خاص و غیرمعمولی قوی بود که فضای دوجو و را از انرژی آن پر می کرد.
 • · بوشین به معنی روح رزمی یا روح سلحشوری است آی کی دو پیشرفتی است که شروعش از بوجوتسو و در ادامه به بودو و سپس به بوشین ختم می شود. آی کی دو به این معنی نیست که شما را به یک کپی و بدل از معلمتان تبدیل کند، بلکه عاملی است برای استخراج منابع و ثروتهای درونتان.
 • · میسوگی به معنی اخلاص و خلوص است، که شینتوها و بوداها این سلسه اعمال خاص را به صورت سنتی در اقیانوس، جریانهای شدید آب و زیر آبها انجام می دهد موریهه اوشیبا علاقمند به نجام میسوگی در زیر آبشار بود، اما به این نتیجه رسید که تمرین آی کی دو به خودی خود می تواند بهترین نوع میسوگی باشد. در واقع پس از یک تمرینی خوب آی کی دو، فرد قلباً احساس شادابی و تازگی دارد. واژه میسوگی تقریباً مترادف است با تطهیر کردن و غسل کردن که به معنی برگشت به حالتی از خلوص فیزیکی و معنوی بدون تجمل و ظواهر است.

میسوگی بر سه نوع است:

الف: بدن: که کثافات را دور می کند.

ب: ذهن: که افکار پلید و ناپسند دور می شود.

ج: محیط: که شامل حریم افراد در زندگیست که باید تمیز، منظم و پاک باشد.

هدف از میسوگی خلق روز به روز و ساختن گیتی بصورت مستمر و مجدد است قبل از  هر جلسه تمرینی موریهه اوشیبا، میسوگی با جو را انجام می داد تا ذهن و بدنش را برای تمرین خالص کند.

 • · تاکه موسو آی کی به معنی زندگی خلاق و باشهامت است. معنی اولیه تاکه، مانند بو در بودو، رزم است، اما در آی کی دو از این لغت، به معنای شجاعت، شهامت، دلیری و مرام استفاده می شود. تاکه، همچنین به معنی تعهد نسبت به تمرین سخت، فائق شدن بر مشکلات و همچنین تعهد نسبت به ادامه دادن راه آی کی تا به انتها است. موسو، به معنای تولد، خلق زندگی و باروری است. در آی کی دو، موسو، به معنای خلق بدون انقطاع تکنیک های هماهنگ و تازه است، که هم چیز را به یکدیگر متصل می سازد. زمانیکه تاکه و موسو توسط آی کی، به یکدیگر وصل می شوند، برای فرد امکان پذیر است تا معتقد و هدفمند، یک زندگی توأم با شجاعت و خلاقیت داشته باشد.
 • · موریهه اغلب اشاره می کرد، تنها راهی که من به طور واقعی می توانم، آی کی دو را توضیح دهم، توسط مثلث، دایره و مربع است. از نقطه نظر تکنیکی، مثلث نماد استقرار پایدار در آی کی دو است. مثلث، به دست گرفتن ابتکار عمل در شرایط متفاوت و نیز داخل شدن به طرف حریف را هم بیان می کند.

دایره نمایانگر اصول کار با چوب، انعطاف‌پذیری و نرمی است. یک دایره و مرکز آن بیانگر راه حل کامل و نهایی، تعادل و هماهنگی همه نیروها و تغییر اساسی و مستمر است. از نقطه نظر فیزیکی حرکات دایره ای، کلیدی برای تقابل، شروع تماس با یار تمرینی و منبعی نامحدود از فنون است. مربع Kon را نمایش می دهد، الماس جامد، با ثبات، حقیقی و منتهای تقارن. مربع، شرط لازم برای کنترل کامل در اجرای صحیح فنون آیکیدو است.

 • · “ماساکاتسوآگاتسو”، پیروزی حقیقی، پیروزی بر خود است. کاتسوهایابی –نو-وازا، فنونی که، ما را به سمت پیروزی بر خود، نمایانگر تلاش خستگی ناپذیر است. پیروزی در همین لحظه و همین محل، نشان دهنده لحظه پرشکوه تلاش و سعی فراوان در این زمان و محل است. فنون کاتسوهایابی رها از هر گونه فرم یا فرمهای قراردادی است، و هر فردی را قادر می سازد تا به هر گونه تهدیدی جواب سریع بدهد. آنهاییکه به این اصول رسیده و رستگار شده اند همیشه پیروز هستند. پیروز شدن بدون تقلا، پیروزی حقیقی است. پیروزی بر خود، پیروزی ای شیرین و با اطمینان است. Masakatso – ماساکاتسو- پیروزی حقیقی، مرتبط با عنصر مذکر خلقت است و Agatso آگاتسو پیروزی بر خود، مرتبط با عنصر مونث خلقت است. این دو با هماهنگی، به یکدیگر ملحق شده اند و نمایانگر Katsohayabi کاتسوهابی شده اند.، که به معنی پیروزی در همین مکان و همین لحظه است. یک حالت ایده آل و آرمانی از تکامل و بی نقصی.

تی‌چی- ناگه، پرتاب بهشت و زمین.

همانطور که در شروع خلقت، آسمان و زمین از یکدیگر جدا شدند، دستها در زمان اجرای این فن، از یکدیگر جدا می شوند. یک دست به سمت آسمان اوج می گیرد و دست دیگر به سمت زمین حرکت می کند. با تمرین فنون آی کی دو شخص می آموزد، تا به فلسفه خاص و منحصر به فردیکه در تمام جنبه های این هنر موجود است، احترام بگذارد.

 • · موریهه اوشیبا همیشه بر این تأکید داشت که فنون آی کی دو باید حقیقی، خوب و زیبا باشند. منظور از حقیقی، موثر بودن و صحیح به اجرا درآمدن آنهاست. منظور از خوب، این است که باعث صدمه دیدگی نشود و در نهایت زیبا، به معنی اجرا کردن و به نمایش گذاردن فنون به زیبایی، همراه با حس و شکل یک هنرمند. فنون آی کی دو همچنین باید انعکاس دهنده ریتم و نوای طبیعی کائنات باشد.
 • · آی کی، یک چشمه جوشان و بی پایان از دانش و عقل است. آی کی” چیزی نیست که بشود طی چند ماه در آن به استادی رسید، حداقل سالها طول می کشد تا اصول اولیه آی کی آموخته شود. به همین علت این بسیار خطرناک است که بطور سادلوحانه تلاش شود تا تجربیاتی بزرگ را که فقط می توان در طول زمان آموخت، سریع کسب کرد، و در خیال به طور سریع واراسته شده و به اشراق رسید. هیچ گاه خود را، یک استاد عالم بر همه چیز، ندانید، شما باید همراه با شاگردانتان بیاموزید و تمرین کنید.
 • · در آی کی دو ما درباره خودمان هم می آموزیم، می آموزیم تا خود را به نیروی زندگی مرتبط کرده و می آموزیم تا چگونه اصول طبیعت را درک کرده و قدم به قدم، راهمان را از میان صلح و روشنایی مشخص کنیم.
 • · کائنات همیشه در حال آموزش آی کی دو به ما است، ولی ما به واقع از درک و یادگیری آن عاجز هستیم. هر شخصی تنها به خودش فکر می کند، و این دلیل است بر این همه ناهماهنگی، دعوا و ادعا. اگر ما فقط بتوانیم قلبهایمان را پاک و صاف نگهداریم، همه چیز می تواند به خوبی پیش برود. اصلاً فکر نکنید که مقدس ترین (خداوند متعال) در آن بالاها و در آسمان قرار دارد، بلکه مقدس ترین همین جاست، در کنار و اطراف ما. آی کی دو برای این است که همیشه به یاد داشته باشیم، تا شکرگزار باشیم.

تمرین آی کی دو علمی از ایمان و عقیده ما است. اعتقادی حاصل از قدرت آرامش و صلح. آی کی دو نوعی نظام سفت و سخت یا تارک دنیا شدن نیست، بلکه راه و سلوکی است، که از اصول طبیعت پیروی می کند. اصولی که باید در زندگی روزانه کاربرد داشته باشد. آی کی دو باید از زمان بیداری شما و مشاهده خورشید، تا زمانیکه تاریکی می آید و به استراحت می پردازد، تمرین شود.

آی کی دو آرامش است به هر انسانی تحفه ای از بهشت ارزانی شده است تا از آن نگهداری کند. پیروزی که ما به دنبالش هستیم فائق آمدن بر همه چالش ها، و جنگیدن تا انتها و کامل کردن و به مقصد رساندن اهدافمان است.

فرد در آی کی دو هیچگاه حمله کننده نیست. اگر فرد به دلیل برتری گرفتن بر شخصی، می خواهد اولین نفری باشد، که حمله را شروع می کند، این دلیلی است بر ناکافی بودن تمرینات او، و این به شکست واقعی است. قبل از هر شروع فرد باید اجازه دهد تا طرف مقابلش حمله کننده باشد، تا قادر باشد از خشونت و خشم طرف مقابل، بر علیه خودش استفاده کند نباید از هیچ حمله ای ترسید و فرار کرد، بلکه باید آنرا قبل زا اینکه شروع شود کنترل کرد. آرامش (Nonviolence) تمرین حقیقی آی کی دو است.

در آی کی دو، هیچ دشمن و رقیبی وجود ندارد. من نمی خواهم به وسیله قدرت ناشی از خشونت بر فردی فائق بشوم و حتی نمی خواهم هیچ رقیبی را به خاک بمالم. در بودوی حقیقی، هیچ دشمن و رقیبی وجود ندارد. در بودوی حقیقی، ما به دنبال آن هستیم تا با همه چیز یکی شویم، تا بتوانیم به قلب خلقت نزدیکتر شویم. هدف از تمرین آی کی دو، به طور ساده، قویتر شدن یا زمخت تر شدن از بقیه نیست، بلکه برای آن است که شما را به حضوری برای صلح جهانی تبدیل کند. این مأموریت ما در آی کی دو است.

خیلی راهها به قله فوجی ختم میشود، اما هدف همه آنها یکی است. راهها و روشهای متفاوتی برای رسیدن به قله وجود دارند، ولی همه آنها قادرند ما را به آن ارتفاع و آن بالا برسانند. هیچ نیازی برای جنگیدن با یکدیگر نیست. ما همگی برادران و خواهرانی هستیم، که باید دست در دست هم، این مسیر را یپیماییم. اگر شما خودتان را در مسیر نگه دارید، هیچ چیز دیگری مهم نیست. اگر شما آرزو و اشتیاق خود را، برای داشتن چیزهایی مهار کرده باشید آنوقت رها و آزاد خواهید بود و آنهاییکه آرزوی هیچ چیزی را ندارند، مالک همه چیز هستند یا خواهند شد.

همه چیز حقیقتاً یکی هست. گذشته، حال و آینده درون هر نفسی که ما می کشیم قرار دارد. طبیعت خارق العاده وجود انسان شامل تمامی حقیقت است. کیهان از یک منبع به وجود آمده و ما خود یک جزء جدانشدنی و لازم ا زآن بلوغ و رشد مستمر هستیم. یک روند هماهنگ و تعادل پذیر است. آی کی دو هنر هماهنگ شدن کلید راه است.

زمانی که نیروی کی شخصی آزادانه در بدن می چرخد، از ضعف و مریضی اثری نیست. ما می خواهیم دنیایی عاری از مریضی، هرج و مرج، بحران و نارضایتی ایجاد کنیم. این است راه آی کی دو بگذارید افکار بچه گانه و آرزوهای خودخواهانه کنار بروند و آنگاه شما می توانید در آزادی و آزاده گی حقیقی زندگی کنید.

زندگی یک هدیه الهی است. الهیت و تقدس خارج از وجود ما نیست، بلکه چیزی است در داخل وجود ما، در حقیقت این الهیت، رها بودنمان است. در دوجو، همیشه ما در حال فراگیری درباره زندگی و مرگ هستیم. برای آنکه فاتح باشیم، باید خالق زندگی باشیم و زمانی مغلوب هستیم که تسلیم شویم و به سکون برسیم. افکار بچه گانه و ضعیف را کنار بگذارید، خودتان را خالی کنید از مرزهای زندگی و مرگ عبور کنید، و راسخ و استوار در مرکز این خلقت عظیم بایستید. این رمز آی کی دو است.

ما به طور مستمر نیاز داریم تا حواسمان را صیقل داده و پاک کنیم. اعضائی که به این حس ها مربوط هستند به ما اجازه زندگی و فعالیت در این دنیا را می دهند، اما به محض اینکه این حواس مورد تهدید و فشار قرار می گیرند، ما تحملمان را از دست می دهیم. این باعث اختلال و سردرگمی در این دنیا می شود و می توان گفت این خود از بدترین گناهان است.

روحتان را مرتب صیقل دهید، حواستان را تازه و بیدار نگاه دارید، و با اینکار نور و روشنایی را به دنیای خود بیاورید.

اول باید زندگی خود را به نظم درآورید. سپس باید فرا بگیرید که به چه صورت روابط داخلی و خانواده تان را به صورت ایده آل تنظیم کنید. پس از آن، تلاش کنید تا شرایط کشور خود را بهبود ببخشید و سپس باید بیاندیشید که چگونه می توان د راین دنیای بزرگ و پهناور، موزون و هماهنگ زندگی کرد. به عنوان یک تمرین کننده آی کی دو طی این مسیر وظیفه ما خواهد بود.

آی کی روندی است از زودودن و کنار زدن تنفر و عدم هماهنگی.

آی کی دو  همان نظم و نظامی است که ما را به طبیعت حقیقی کائنات رهنمون می سازد به عمق و قلب هر چیزی وارد شوید و آنرا مرکز و قرارگاه خود قرار دهید و دریچه قلب خود را به روی حقیقت بگشایید. کهکشانی در درونتان خلق کنید و با کائنات با همه بزرگی اش همنوا و همساز شوید.

در طریقت بودوی واقعی، هیچ دشمنی وجود ندارد. طریقت واقعی بودو، عملکردی از عشق است. راه و سلوک یک سلحشور، منهدم کردن و کشتن نیست، بلکه وسعت دادن زندگی و حمایت از آن و بطور مداوم، خلق کردن است. بدون عشق، هیچ چیزی قادر به رشد و تکامل نخواهد بود.

اقتصاد یکی از پایه های اساسی هر جامعه ای است. زمانیکه اقتصاد به حالت پایدار برسد، جامعه شناس توسعه و تحول را پیدا می کند. بهترین سیاست اقتصادی، خلق کردن محصولاتی با ارزش مادی و معنوی است. عرضه گر عشق و یکرنگی باشید، آنگاه متوجه می شوید که، هیچگاه به بیراهه نرفته اید. در آی کی دو هم ما دلسوزی و اهمیت دادن را عرضه می کنیم، محصولی که همیشه مردم را به خود جذب کرده است.

دستان، لگن و پاهایتان را در یک خط راست قرار دهید و بدن و ذهنتان را متمرکز نگاه دارید. دستان شما کلید کنترل و هدایت سیستماتیک طرف مقابلتان هستند. اگر طرف مقابل شما را به طرف خویش می کشد، بگذارید این کار را انجام دهد، ولی خود را با آن کشش یکی کنید.

در تمرینات حواستان را به طرف مقابل خود معطوف کنید، تا برایش آن چیزی را که کمبود دارد، پر کنید این است آی کی دو.

در یک تمرین خوب آی کی دو نور، عقل، گرما، دلسوزی و رحم تولید می شود. دنیای مادی و معنوی خود را یکی کنید و این شما را قادر می سازد تا حقیقتاً فردی شجاع، عاقل، عاشق و دیگرخواه باشید.

به منظور تمرین صحیح آی کی دو نباید فراموش کنید که همه چیز از یک منبع سرچشمه گرفته است. خودتان را در عشق بسته بندی کنید، و زندگی و نجابت را در آغوش بکشید.

فنی که فقط روی قدرت فیزیکی بنا نهاده شده باشد، ضعیف است. در عوض فنی را می توان قوی نامید که پایه هایش بر قدرت معنوی استوار باشد.

باید جنگ متوقف شود. ما همگی عضوی از یک خانواده هستیم، و حالا زمان محدود کردن جنگها و کشمکشها است. این جهان خلق شده تا یک چیز واحد و زیبا باشد. اگر عشقی میان ما نباشد، آنوقت آن پایان منزل کشور و در نهایت پایان دنیای ما خواهد بود. عشق گرما و نور تولید می کند. این روح تمرین کردن آی کی دو است.

آی کی دو برای سلامتی مفید است. به شما کمک می کند زیبایی درون و برونتان را حفظ کنید. و همچنین باعث ارتقا منش و ایستادن صحیح شما می شود.

آی کی دو به شما می آموزد تا چگونه به دیگران احترام بگذارید و چگونه در قبال دیگران رفتار و منشی گستاخانه در پیش نگیرید. به هیچ وجه کار ساده ای نیست، تا نحوه زندگی تان در اندازه ایده‌الهای آی کی دو یا حتی بالاتر از آن دستورات خداوند باشد، ولی باید به هر قیمتی خود را به آن نزدیک کنیم، در غیر این صورت تمرینهایتان بیهوده است.

ذهن و فکرتان را دوار نگاه دارید و بدنتان را مثلثی. خودتان را در کوهستانهای عمیق و دره های ساکت رها کنید و خود را به زندگی متصل کنید. نیروی کی را از یین یانگ، به وجود آورید. در این حالت از آی کی قادر خواهید بود هر چیزی را به سرانجام برسانید، حتی مشکل ترین وظایف را. اگر شما در عمق درون و وجودتان قرار گرفته اید، دیگر هیچ چیز در زندگی روزانه قادر به دربند کشیدن شما نخواهد بود.

حرکاتتان را دوار نگاه دارید، دایره ای را تصور کنید که یک بعلاوه داخل آن ترسیم شده خودتان را در مرکز این دایره در حالیکه به حالت استقرار مثلثی ایستاده اید تصور کنید.

خودتان را به نیروی کهکشانی کی بهشت و زمین متصل کنید، روی پای جلو بچرخید و طرف مقابلتان را دور آن مرکز راهنمایی کنید و به حرکت درآورید.

در زمانهای قدیم، یک شمشیرزن به دشمنش اجازه می داد تا قسمتی از پوستش را زخمی کند، تا در عوض او، بر گوشت بدن دشمنش ضربتی وارد کند. بعضی اوقات او حتی گوشت بدنش را قربانی می کرد تا ضربتی بر عمق استخوان دشمنش بزند.

در آی کی دو این نمونه رفتار و عمل به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. ما می خواهیم که مهاجم و دفاع کننده هر دو بدون صدمه دیدگی رها شده و بروند. شما باید فرا بگیرید تا به منظور پیروزی و به جای قبول خطر صدمه دیدگی چگونه طرف مقابلتان را راهنمایی کنید. کنترل کردن مهاجم با قرار دادن همیشگی خودمان در یک مکان امن و ایمن.

هر گاه یار مقابلتان را با ذهنتان احاطه کنید، می توانید نیروی کی خود را مانند سیلی به طرف او روان کنید و قادر خواهید بود تا خیلی سریع اعمال او را درک کرده و جواب درستی به او بدهید دوباره یار مقابلتان را با ذهنتان احاطه کنید و او را از راهی که توسط بهشت و زمین به شما نمایان شده به طرف خود بکشید، اجازه بدهید او حمله کند و سپس خودتان را با حمله او هماهنگ کنید. مرزهای زندگی و مرگ را در نوردید، سپس شما قادر خواهید بود تا به روشنی، راهی را درک کنید که در امنیت کامل شما را از میان خرابی و مرگ می رهاند.

هیچ جایی برای افکار خودخواهانه و کوته بینانه در آی کی دو وجود ندارد. به جای غرق شدن در واژه هایی مثل بردن و باختن به دنبال طبیعت حقیقی باشید، افکار شما باید انعکاس دهنده بزرگی و عظمت طبیعت باشد، دنیایی خارج از زندگی و مرگ. اگر افکارتان شما را به سوی دشمنی و جنگ با خلقت پیش می برد آن افکار شما را نابود خواهند کرد و صدمات جبران ناپذیری بر محیط خواهند گذاشت.

شما ممکن است که صاحب قدرت فراوانی باشید، اما اگر آنچه را که می گویید و موعظه می کنید، برای صلح جهانی اعمال نکنید، قدرتهای شما بی معنی و بی فایده خواهند بود.

پیشرفت ادامه می دهیم به دنبال راهها و اتصالاتی می گردیم که بهشت، زمین و نوع بشر را به یکدیگر وصل کند و مقدس ترین را به ما نشان دهد.

سخت تمرین کنید گرما و نور آی کی دو را تجربه کنید و یک آدم حقیقی باشید. بیشتر تمرین کنید و اصول طبیعت را بیاموزید.

آی کی دو در تمام نقاط بنا نهاده می شود، اما در هر مکانی که ریشه می گیرد، تعریف و تفسیری متفاوت خواهد داشت. به طور مستمر با تعلیمات حاصله، انطباق حاصل کنید و یک دنیای خالص و زیبا خلق کنید.

نوع مطلب : ورزش، 
برچسب ها : آیکیدو، فلسفه ی آیکیدو، تعریف آیکیدو، ورزش آیکیدو، هنر رزمی آیکیدو،
لینک های مرتبط :
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :


.

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic